Livsmedelsverkets prislista

PMV-1 antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Paramyxovirus-1 (PMV-1, NDV) antikroppar, HI-test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Niina Tammiranta 040 489 3377, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Övervakningsundersökningar av fjäderfä. Undersökningspaket för fjäderfä (försänkning i äggproduktionen). Sjukdomar hos produktionsdjur.
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. EU-uppföljning
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Vid sjukdomsmisstankar provmängd enligt Livsmedelsverkets Pikantti-extranät eller RFVs (länsveterinärens) anvisningar. EU-uppföljning: 60 st blod/serumprov. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser. Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till tjänsteveterinär.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka. Prov vid misstanke om sjukdom på ankomstdagen.
Undersökningsresultatet färdigt: Vid misstanke om sjukdom resultat inom 1-3 vardagar. Viktiga preliminära fynd meddelas genast till den behandlande veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10179 / L24055