Livsmedelsverkets prislista

Valpsjukevirus antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Valpsjukevirus antikroppar, virusneutralisering (VNT)
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsrespons
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (c. 5 ml) eller serum (2-3 ml).
Provtal: Utredning av sjukdomsorsak görs med parserumprov. Det första provet tas i det akuta skedet av sjukdomen då symptomen visar sig och det andra provet efter 2-3 veckor. De första proven kan sändas antingen genast eller förvaras som djupfryst efter det att serumet separerats. Vaccinationsresponsen och på ovaccinerade djur tidigare exponering för virus kan undersökas med ett och samma prov. Avsändaren betalar sändningskostnaderna. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Titern: ≥ 1:8 positiv. Akut infektion: antikroppstitern av parserumprov blir fyra gånger högre. Vaccinationsantikroppar ska beaktas vid tolkningen. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10178 / L24054