Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av parvovirus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av parvovirus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Taina Laine 050 373 6614 (sjukdomar hos svin), Teija Kokkonen 040 525 0822 (sjukdomar hos svin), Tiina Nokireki 050 413 1687 (virologi), Laura London 050 570 2916 (virologi), Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: 1-3 foster och avkomman av samma djur.
Provtal: Hela foster som kastats av samma djur (1-3 st) med avkomma. Provet tas från fostret i samband med patologisk undersökning. Kastning och fertilitetsproblem. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10176 / L24051