Livsmedelsverkets prislista

Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bovin virusdiarrevirus (BVD) antikroppar, Elisa eller serumneutraliseringstest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. ETT rf: Importanvisningar och remiss importembryomottagare (sajten på finska).
Undersökningens orsak: Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Undersökningar av ursprungsplats i anslutning till inseminationsverksamhet och undersökningar för att påvisa att boskap är BVD-fria görs ur tankmjölksprov. Undersökningar av mottagardjur till importerat embryo görs från blodprovet eller individuellt mjölkprov. Mjölkprov (10 ml) tas i mjölkprovrör. Undersökningarna för påvisande av BVD. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Elisa en gång per vecka (må eller ti). Virusneutralisering varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10172 / L24047