Livsmedelsverkets prislista

Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bovine Leukaemia Virus (BLV) antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Köttbesiktning. Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Undersökning i händelse av leukos görs ur blodproven. Blodprov (5-10 ml) tas i ett serumrör med röd kork. Blodprovet sänds nedkylt samma dag. Separerat serum kan förvaras i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Blodprov kan också förvaras över veckoslutet i kylskåp, men provet får inte nedfrysas. Undersökningar av ursprungsplats i anslutning till inseminationsverksamhet kan göras ur tankmjölksprov. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Elisa en gång per vecka (må eller ti).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10170 / L24044