Livsmedelsverkets prislista

Bovint parainfluensa 3-virus (PIV3) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parainfluensa -3-virus (PIV-3) antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Provtal: Se Nötdjur/Undersökningspaket/Undersökningspaket för luftvägsinflammation: antikroppar i parserumprover (5 djur).
Individuella identifiare: 10167 / L24041