Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Maedi-Visna / CAE-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Maedi-visna och CAE-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: EDTA-blodprov, organprov, helt djur.
Provtal: Vid sjukdomsmisstankar enligt RFVs (länsveterinärens) anvisningar. EDTA-blodprov. Sändning: nedkylt, får inte nedfrysas. Av dött får eller död get lungprov och lymfkörtel i mediastinum. Undersökningen lämpar sig inte för lama eller alpacka. Helt djur sänds för (patologisk undersökning, Helsingfors, Kuopio, UIeåborg eller Seinäjoki). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10164 / L24038