Livsmedelsverkets prislista

Genotypning av får, scrapie-känslighet

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 43,78
Moms: 10,51
Totalt: 54,29

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av genotyp av prionprotein hos får med sekvenseringsmetoden
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Forskare Ilona Laamanen 050 514 3963.
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss avseende scrapie
Undersökningens orsak: Avel
Prov: EDTA-blodprov
Provtal: Prov kan tas på en gård eller i ett slakteri. Provet tas upp till det streck som finns på EDTA-röret. Vid provtagningen är det mycket viktigt att man vänder på röret tillräckligt, så att EDTA blandas med blodet (undersökningen görs på de vita blodkropparna, blod som koagulerat kan inte undersökas). Provet ska före sändningen förvaras i kylskåp och det får inte nedfrysas. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10162 / L24036