Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av katarralfeber (OvHV-2)-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av katarralfeber-virus (OvHV-2), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Organprov eller helt djur, EDTA-blodprov (10 ml eller flera små rör).
Provtal: Från levande djur EDTA-blodprov, som sänds till Helsingfors. Provet tas upp till det streck som finns på EDTA-röret. Vid provtagningen är det mycket viktigt att man vänder på röret tillräckligt, så att EDTA blandas med blodet (undersökningen görs på de vita blodkropparna, blod som koagulerat kan inte undersökas) Provet ska före sändningen förvaras i kylskåp och det får inte nedfrysas. Organprov: områden med ändringar på hud och slemhinnor, lever, njurar och särskilt hjärnan och ögon (huvudet som helhet). Organ eller helt djur sänds för patologisk undersökning till verksamhetsstället i Helsingfors, Kuopio, UIeåborg eller Seinäjoki. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10159 / L24033