Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av influensa-A-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av influensa A virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Näsborrsslemprov
Provtal: Proven tas med provtagningspinne som är avsedda för virusprov, som innehåller virustransportmedier. Om virustransportmedier inte snabbt är tillgängliga, kan proven också tas med bomullspinne och sändas i rena, torra blod- eller mjölkprovrör. Transportmedier avsedda för bakteriologiska prov lämpar sig inte för sändning av virusprov. Provet tas på sådana svin som har hostsymptom som varat i högst ett par dagar och vilka har tydlig, klart närborrsflöde. Prov tas på gården i allmänhet från 10-15 djur. Om lämpliga djur finns i flera åldersgrupper, ska prov helst tas från åtminstone två åldersgrupper. Avsändaren betalar sändningskostnaderna. Se Luftvägsinfektionspaket: Svin/Virologi/virologiska undersökningar/Luftvägsinflammation (3-5 prover). Undersökning av svininfluensa. Förpackningsanvisningar.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10156 / L24028