Livsmedelsverkets prislista

ILT antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 8,13
Moms: 1,95
Totalt: 10,08

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Infectious Laryngotracheitis (ILT) virus antikroppar, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Niina Tammiranta 040 489 3377, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Undersökningspaket för fjäderfä (försänkning i äggproduktionen, symptom i andningsorganen). Sjukdomar hos produktionsdjur.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Cirka varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga preliminära fynd meddelas genast till den behandlande veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10153 / L24027