Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av herpesvirus (EHV 1 och 4)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 45,00
Moms: 10,80
Totalt: 55,80

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av herpesvirus EHV1 och EHV4 hos hästar, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Näsborrsslemprov
Provtal: Virussjukdomar i luftsvägarna: näsborrsslemprov (3-5 provtagningsstickor). Transportmedier avsedda för bakteriologiska prov lämpar sig inte för sändning av virusprov. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10147 / L24020