Livsmedelsverkets prislista

Adenovirus HCC(IHC) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 40,83
Moms: 9,80
Totalt: 50,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Adenovirus 1 och 2 antikroppar hos hundar, virusneutralisering (VNT)
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Ulla-Maija Kokkonen 050 526 2065, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsrespons
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (c. 5 ml) eller serum (2-3 ml).
Provtal: Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Titern: ≥ 1:4 positiv. Akut infektion: antikroppstitern av parserumprov blir fyra gånger högre. Vaccinationsantikroppar ska beaktas vid tolkningen. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10145 / L24019