Livsmedelsverkets prislista

EHV1- och EHV4 antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 110,00
Moms: 26,40
Totalt: 136,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Herpesvirus hos hästar EHV1 och EHV4 antikroppar, CF och Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsrespons
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Utredning av sjukdomsorsak görs med parserumprov. Det första blodprovet tas i det akuta skedet av sjukdomen då symptomen visar sig och det andra provet efter 2-3 veckor. De första proven kan sändas antingen genast eller förvaras som nedfryst efter det att serumet separerats. Vaccinationsresponsen och på ovaccinerade djur exponeringen för virus kan undersökas med ett och samma prov. Helblodprov (5-10 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10142 / L24016