Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Circo2-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Circo2-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors, Seinäjoki, Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Taina Laine 050 373 6614, Teija Kokkonen 040 525 0822.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Gris eller organprov, som innehåller lymfvävnad.
Provtal: Prov tas på grisar eller organ vid patologisk undersökning, se Svin/Patologi/obduktioner.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10138 / L24011