Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Chlamydophila psittacii

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Chlamydophila psittacii, PCR
Undersökningsplats Uleåbog
Kontaktperson: Veterinärer Marja Isomursu 040 512 1248, Minna Nylund 040 489 3393, forskare Petra Heikkinen 050 367 9824, Laboratorium 029 530 4917.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Obduktionsremiss - hobbydjur. Vilda djur (inkl. fåglar).
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Helt djur, organprov.
Provtal: Vilda djur. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10136 / L24009