Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av svinpest (CFS)-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av svinpestvirus (CFSV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Vildsvin: Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin
Prov: Organprov och/eller blodprov.
Provtal: Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till RFV (länsveterinär). Proven tas och sänds enligt RFVs anvisningar. Vilda vildsvin: Vildsvinsprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan. Prov vid misstanke om sjukdom vid behov.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10135 / L24008