Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av afrikansk svinpest virus (ASFV)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av afrikanskt svinpestvirus (ASFV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687 (virologi), Laura London 050 570 2916 (virologi), Taina Laine 050 373 6614 (sjukdomar hos svin), Teija Kokkonen 040 525 0822 (sjukdomar hos svin).
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin. Kartläggning av ASF hos hägnade vildsvin
Prov: Organprov och/eller blodprov.
Provtal: Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till RFV (länsveterinär). Proven tas och sänds enligt RFVs anvisningar. Vilda vildsvin: Vildsvinsprover. Farmade vildsvin: enligt brevet om begäran av provtagning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan. Prov vid misstanke om sjukdom vid behov.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10133 / L24000