Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av influensa-A-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Vilda djur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av influensa-A-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Pia Vennerström (sjukdomar hos fjäderfä) 050 354 4603, Niina Tammiranta 040 489 3377 (virologi)
Undersökningsremiss: Vilda djur (inkl. fåglar)
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke
Prov: Organprov eller svabbprov.
Provtal: Förpackningsanvisningar för prover som skickas för undersökning av fågelinfluensa. Anvisningar för tjänsteveterinärer angående provtagning från vildfåglar vid misstanke om fågelinfluensa. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka. Prov vid misstanke om sjukdom på ankomstdagen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10126 / L24000