Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av ASF-virus, CSF-virus, AD-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Vilda djur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av ASF-virus, påvisning av CSF-virus, påvisning av AD-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308.
Undersökningsremiss: Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin
Undersökningens orsak: Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsvin
Prov: Organprov och/eller blodprov.
Provtal: Vildsvinsprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka. Prov vid misstanke om sjukdom på ankomstdagen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10124 / L24000