Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av bovin spongiform encefalopati (BSE)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av bovin spongiform encefalopati (galna kosjukan, BSE), Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: BSE (Då prov skickas till Livsmedelsverket direkt från gården eller via slakteri
Undersökningens orsak: Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke
Prov: BSE-snabbtestprov tas från obex-området i hjärnstammens bakre del (den Y-formade delen i hjärnstammen). Testet görs på annat ställe i hjärnstammen, om obex-området av någon orsak inte är tillgängligt.
Provtal: Proven tas enligt RFVs anvisningar. Om proven inte kan tas med sked genom nacköppningen, ska ifrågavarande nötdjurs huvud i sin helhet sändas till Livsmedelsverket i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki eller Uleåborg. BSE-snabbtest.
Utföringsintervall: Två gånger i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10123 / L24000