Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av scrapie

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av CWD, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss avseende scrapie
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Uppföljningsundersökning
Prov: Hjärnan, huvud eller helt djur.
Provtal: Vid sjukdomsmisstankar enligt RFVs anvisningar. Undersökningen lämpar sig inte för lama eller alpacka. Scrapie.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10122 / L24000