Livsmedelsverkets prislista

Vilda djur, patologia

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Vilda djur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Veterinärer Marja Isomursu 040 512 1248, Minna Nylund 040 489 3393, Kontoret 029 520 4181.
Undersökningsremiss: Vilda djur (inkl. fåglar)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Uppföljning av förekomsten av sjukdomar.
Prov: Helt djur, organprov.
Provtal: Proven sänds via Matkahuolto, adress: Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg. Proven kan också lämnas personligen, besöksadress: Elektroniikkatie 5, Uleåborg. Vilda djur.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 2-4 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10121 / L24000