Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Vilda djur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitägg, kvantivativ, McMaster flotation
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Veterinärer Marja Isomursu 040 512 1248, Minna Nylund 040 489 3393, Kontoret 029 520 4181
Undersökningsremiss: Vilda djur (inkl. fåglar)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Uppföljning av förekomsten av sjukdomar
Prov: Avföringsprov
Provtal: En tillräcklig provmängd är c. 1 msk färskt avföring. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Parasiter som kan ses med blotta ögat ska läggas i en separat burk. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Av remissen ska framgå åldern och djurart på de djur som ska undersökas. Parasitprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 2-4 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10120 / L24000