Livsmedelsverkets prislista

Livsmedelsverket beslutar om undersökningarna. Undersökningarna är avgiftsfria för avsändaren.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Vilda djur
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Veterinärer Marja Isomursu 040 512 1248, Minna Nylund 040 489 3393, Kontoret 029 520 4181
Undersökningsremiss: Vilda djur (inkl. fåglar)
Undersökningens orsak: Projekt eller annat som separat ska avtalas.
Prov: Enligt avtal.
Provtal: Vilda djur.
Utföringsintervall: Vid behov
Individuella identifiare: 10119 / L24000