Livsmedelsverkets prislista

Virologiska undersökningar beroende på djurslag och symptom enligt överenskommelse med avsändaren

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Djur i djurpark
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Tiina Nokireki 050 4131687, Laura London 050 570 2916
Undersökningsremiss: Varierar beroende på djurarten. Remisser för djursjukdomsundersökningar
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import. Export
Prov: Varierar, ska avtalas med laboratoriet.
Provtal: Varierar, ska avtalas med laboratoriet.
Utföringsintervall: Vid behov
Individuella identifiare: 10118 / L24000