Livsmedelsverkets prislista

Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Renar och andra idisslare
Pris, €:
Utan Moms: 92,41
Moms: 22,18
Totalt: 114,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi och virologi för mest betydande smittsamma sjukdomar)
Undersökningsplats Uleåborg, Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki
Kontaktperson: Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Sanna Ylä-Autio 050 512 6136.
Undersökningsremiss: Renprover. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen.
Undersökningens orsak: Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag.
Prov: 1-3 foster och avkomman av samma djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk och virologisk i fall av viktigaste smittsamma sjukdomar ingår i priset). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10116 / L23053