Livsmedelsverkets prislista

Organprov (av 2 djur), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Renar och andra idisslare
Pris, €:
Utan Moms: 92,41
Moms: 22,18
Totalt: 114,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering) och virologi
Undersökningsplats Uleåborg, Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki
Kontaktperson: Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tuulia Enbom 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinär Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Renprover. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak
Prov: Organprov
Provtal: Den avsändande veterinären väljer proven utifrån obduktionsfynd. Vid behov ger laboratoriet råd. Vid luftvägsinfektioner räcker som prov en bit av den lunga i vilken det skett förändringar. Basprov på organ är cirka 10 cm i diameter med bitar från lunga, hjärta, lever, mjälte, njure och en bunden bit av tunntarmens slutdel med lymfkörtlar samt cirka en knapp matsked med avföring. Vidare ska av andra organ i vilka konstaterats eller misstänks något avvikande tas ett prov (t.ex. lymfkörtlar, juver, livmoder osv.). Vid symptom i nervsystemet också från huvudet. Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter, virologisk). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10115 / L23052