Livsmedelsverkets prislista

Organprov (av 2 djur), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Hägnade pälsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 141,18
Moms: 33,88
Totalt: 175,06

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering)
Undersökningsplats Seinäjoki
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Saara Färlin 050 350 3385, Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlighet
Prov: Organprov
Provtal: Organproven ska tas så rent som möjligt. De ska avkylas så snabbt som möjligt nära 0 °C och sändas till undersökning senast därpå följande vardag. Den avsändande veterinären väljer proven utifrån obduktionsfynd. Proven tas av insjuknade djur med typiska symptom. Vid luftvägsinfektioner sänds som prov ett hjärt-lungpaket. Vid infektioner i tarmsystemet sänds hela matsmältningskanalen eller tarmsystemet. Vid symptom i centrala nervsystemet också huvudet. Vid behov ger forskarna i laboratoriet hjälp för att precisera provtagningen. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10114 / L23051