Livsmedelsverkets prislista

> 6 mån hästar och ponnyer, patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 372,10
Moms: 89,30
Totalt: 461,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov parasitologi, direkt mikroskopering). I de fall d.är undersökningen kräver omfattande undersökningar från nervsystem, benstommen samt övriga obduktioner som kräver mer provtagning än normalt prissätts undersökningen med en extra avgift utöver grundpriset. I prislista: Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris).
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986, Henna Pekkarinen 050 516 9587. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248).
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak
Prov: Helt djur.
Provtal: Provet ska sändas till laboratoriet så snabbt som möjligt genast efter döden. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 månader. Ifall andra djur kräver behandling ringer man beställaren av undersökningen genast efter obduktionen.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter). Virologisk och bakteriologisk undersökning beställs och prissätts separat. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10111 / L23048