Livsmedelsverkets prislista

Annat sällskapsdjur, patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 143,55
Moms: 34,45
Totalt: 178,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov parasitologi, direkt mikroskopering). I de fall där undersökningen kräver omfattande undersökningar från nervsystem, benstommen samt övriga obduktioner som kräver mer provtagning än normalt prissätts undersökningen med en extra avgift utöver grundpriset. I prislista: Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris).
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986, Henna Pekkarinen 050 516 9587.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur. Mer information kan sändas med e-post patologia@ruokavirasto.fi till patologiska i Helsingfors.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak
Prov: Helt djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Obduktion- och organprover. Särskild begäran, såsom djurskyddsärenden, rättspatologisk undersökning, misstanke om förgiftning eller om djur med symptom i nervsystemet, ska tydligt anges på remissen. På remissen ska också finnas anvisningar om hur ägaren önskar att sällskapsdjuret kremeras. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 månader. Ägaren eller beställaren kontaktas genast efter obduktionen, om det vid obduktionen framkommer sådant som kräver omedelbara vårdåtgärder.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter). Bakteriologisk undersökning beställs och prissätts separat. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10102 / L23035