Livsmedelsverkets prislista

Orsak för abort

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 28,80
Totalt: 148,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, prasitologi och virologi för mest betydande smittsamma sjukdomar). I de fall där undersökningen kräver omfattande undersökningar från nervsystem, benstommen samt övriga obduktioner som kräver mer provtagning än normalt prissätts undersökningen med en extra avgift utöver grundpriset. I prislista: Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris).
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986, Henna Pekkarinen 050 516 9587. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Sanna Ylä-Autio 050 512 6136.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur
Undersökningens orsak: Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag
Prov: Fostret och avkomman som hela.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 månader. Ifall andra djur kräver behandling ringer man beställaren av undersökningen genast efter obduktionen.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk och virologisk i fall av viktigaste smittsamma sjukdomar ingår i priset). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10101 / L23034