Livsmedelsverkets prislista

Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 92,41
Moms: 22,18
Totalt: 114,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi och virologi för mest betydande smittsamma sjukdomar)
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tuulia Enbom 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinär Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Utredning kastningsorsak hos nötkreatur, får eller get. Ange djurart på remissen.
Undersökningens orsak: Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag
Prov: 1-3 foster och avkomman av samma djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Se också blodprovspaket för honor. Kastning hos får och get. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk i fall av viktigaste smittsamma sjukdomar ingår i priset). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10099 / L23031