Livsmedelsverkets prislista

Orsak för abort

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 97,00
Moms: 23,28
Totalt: 120,28

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi och virologi för mest betydande smittsamma sjukdomar)
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Heini Gröning 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Saara Färlin 050 350 3385, Riikka Kaarto 050 512 6136.
Undersökningsremiss: Utredning kastningsorsak hos nötkreatur, får eller get
Undersökningens orsak: Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag
Prov: Fostret och avkomman som hela.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. För undersökning av kastning bland honor blodprovspaket med 5-10 blodprov, för uppföljning av brucella 5 blodprov. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk i fall av viktigaste smittsamma sjukdomar ingår i priset). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10098 / L23030