Livsmedelsverkets prislista

Slaktsvin (under 6 mån), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 105,74
Moms: 25,38
Totalt: 131,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering) och virologi)
Undersökningsplats Helsingfors, Seinäjoki, Kuopio
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Sanna Ylä-Autio 050 512 6136, Kirsi Collin 050 378 1938. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlighet
Prov: Helt djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Till undersökning sänds djur som insjuknat med typiska symptom. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10097 / L23029