Livsmedelsverkets prislista

Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 50-100 tn

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 270,17
Moms: 64,84
Totalt: 335,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Anslutning till programmet sker genom separat avtal. Antalet prover och undersökningar som ska utföras fastslås klassvis.
Kontaktperson: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor, BKD 10 veckor. Mellanresultat kan ges per telefon före det.
Individuella identifiare: 10093 / L23025