Livsmedelsverkets prislista

Fiskhälsotjänst. Anläggning av klass P, producerar endast rom eller nykläckta yngel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 180,11
Moms: 43,23
Totalt: 223,34

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Anslutning till programmet sker genom separat avtal. Antalet prover och undersökningar som ska utföras fastslås klassvis.
Kontaktperson: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor, BKD 10 veckor. Mellanresultat kan ges per telefon före det.
Individuella identifiare: 10084 / L23016