Livsmedelsverkets prislista

Fiskar/kräftor (1-30 st.)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 150,10
Moms: 36,02
Totalt: 186,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering)
Undersökningsplats Uleåborg, Kuopio, Helsingfors
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541, Kontoret 029 520 4181. Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469, Kontoret 029 520 4132. Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788, Kontoret 029 520 4919.
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller dödlighet
Prov: Levande eller döda fiskar eller kräftor med symptom, eller organprov.
Provtal: Kontakta Livsmedelsverket alltid före provet sänds. Vid misstanke om miljörelaterade orsaker i vattendrag, ska också NTM-centralen kontaktas. Levande fiskar under 20 cm sänds i en påse med syresatt vatten. Fiskar som sänds döda och organprov ska sändas i cellplastlådor (styroxlådor) med kyltransport, t.ex. med iskross eller kylelement. Provrör med organ ska slutas och skyddas så att de inte kontamineras. Proven får inte djupfrysas. Proven ska vara framme följande vardag efter provtagningen. Fiskprover. Kräftundersökning.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: Minst 6 veckor. Mellanresultat kan enligt överenskommelse ges till ägare eller vårdande veterinär.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10081 / L23013