Livsmedelsverkets prislista

Organprov, patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 98,73
Moms: 23,70
Totalt: 122,43

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov parasitologi, direkt mikroskopering).
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986, Henna Pekkarinen 050 516 9587. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Sanna Ylä-Autio 050 512 6136.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning
Prov: Organprov
Provtal: Organproven ska tas så rent som möjligt. De ska avkylas så snabbt som möjligt nära 0 °C och sändas till undersökning senast därpå följande vardag. Storleken på ett organprov som sänds färskt är 10 x 10 cm. Formalinfixerade prov i storlek 1 x 1 cm, proven tas i separata, identifierade burkar med 10 % formalin (proportionen 1 vävnadsbit: 10 delar formalin). Vid behov ger laboratoriet råd. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Ifall andra djur kräver behandling ringer man beställaren av undersökningen genast efter obduktionen.
Tolkning: Veterinären undersöker proven och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter). Virologisk och bakteriologisk undersökning beställs och prissätts separat. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10080 / L23056