Livsmedelsverkets prislista

Organprov (av 2 djur), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 92,41
Moms: 22,18
Totalt: 114,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering) och virologi)
Undersökningsplats Helsingfors, Seinäjoki, Kuopio
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinär Kirsi Collin 050 378 1938. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Tuulia Enbom 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen och frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlighet. Köttbesiktning
Prov: Organprov
Provtal: Den avsändande veterinären väljer proven utifrån obduktionsfynd. Proven ska tas av insjuknade svin med typiska symptom och på organ, i vilka okulärt kan konstateras förändringar. Vid symptom i centrala nervsystemet sänds också huvudet. Vid behov ger en kontaktperson hjälp för att precisera provtagningen. Organproven ska tas så rent som möjligt. De ska avkylas så snabbt som möjligt nära 0 °C och sändas till undersökning senast därpå följande vardag. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären undersöker proven och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10078 / L23012