Livsmedelsverkets prislista

Organprov (av 2 djur), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 92,41
Moms: 22,18
Totalt: 114,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi och virologi)
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Sanna Ylä-Autio 050 512 6136.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning
Prov: Organprov
Provtal: Den avsändande veterinären väljer proven utifrån förhandsuppgifter och obduktionsfynd. Proven tas av insjuknade djur med typiska symptom och av organ, i vilka konstaterats ändringar eller som symptomen tyder på. Vid symptom i nervsystemet också från huvudet. Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Vid behov ger laboratoriet råd. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären undersöker proven och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10077 / L23012