Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av BKD (60 fiskar)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 243,90
Moms: 58,54
Totalt: 302,44

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av BKD, bakteriodling
Undersökningsplats Uleåborg, Kuopio, Helsingfors
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919).
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Kartläggning av förekomsten av sjukdomar, för anstaltens egna syften
Prov: Organprov, hela fiskar eller ovarialvätska.
Provtal: Regnbåge: provtagna fiskar minst en sommar gamla. Övriga arter: provtagna fiskar minst ett år gamla, och helst ha övervintrat på odlingen. Levande fiskar under 20 cm sänds i en påse med syresatt vatten. Fiskar som sänds döda och organprov ska sändas i cellplastlådor (styroxlådor) med kyltransport, t.ex. med iskross eller kylelement. Organprov och ovarievätska sätts i tomma rör utan odlingsmedier. Provrör med organ ska slutas och skyddas så att de inte kontamineras. Proven får inte djupfrysas. Proven ska vara framme samma dag eller senast dagen efter provtagningen. Fiskprover.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: Minst 6 veckor. Mellanresultat kan enligt överenskommelse ges till ägare eller vårdande veterinär.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10075 / L23011