Livsmedelsverkets prislista

Under 1 vecka gamla fjäderfän (1-10 fåglar), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 73,65
Moms: 17,68
Totalt: 91,33

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi och parasitologi)
Undersökningsplats Helsingfors, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Suvi Lehtoniemi 050 344 3624, Pia Vennerström 050 354 4603, Teija Kokkonen 040 525 0822. Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Sanna Ylä-Autio 050 512 6136, Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlighet
Prov: Helt djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Särskild begäran, såsom djurskyddsärenden, rättspatologisk undersökning, misstanke om förgiftning eller smittsam sjukdom eller om djur med symptom i nervsystemet, ska tydligt anges på remissen. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10073 / L23009