Livsmedelsverkets prislista

< 6 mån hästar och ponnyer, patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 167,07
Moms: 40,10
Totalt: 207,17

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning, inkl. vid behov bakteriologi och parasitologi (direkt mikroskopering).
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919, Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986, Henna Pekkarinen 050 516 9587. Kuopio: Kontoret 029 520 4132, Veterinärer Annette Brockmann 050 386 7150, Paula Syrjälä 044 720 1470. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Sanna Ylä-Autio 050 512 6136, Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak
Prov: Helt djur.
Provtal: Kontakta laboratoriet före provet sänds. Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 månader. Ifall andra djur kräver behandling ringer man beställaren av undersökningen genast efter obduktionen.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter). Virologisk undersökning beställs och prissätts separat. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10072 / L23008