Livsmedelsverkets prislista

Under 6 månader gamla djurparks djur och andra djurparks smådjur, patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Djur i djurpark
Pris, €:
Utan Moms: 151,88
Moms: 36,45
Totalt: 188,33

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering)
Undersökningsplats Helsingfors, Uleåborg, Seinäjoki
Kontaktperson: Helsingfors: Kontoret 029 520 4919. Veterinärer Outi Simola 050 462 7862, Veera Karkamo 050 544 1986, Henna Pekkarinen 050 516 9587. Produktions djurt: Veterinärer Teija Kokkonen 040 525 0822, Taina Laine 050 373 6614. Fåglar: Suvi Lehtoniemi 050 344 3624, Pia Vennerström 050 375 6439. Uleåborg: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, (Marja Isomursu 040 512 1248). Seinäjoki: kKontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Sanna Ylä-Autio 050 512 61368.
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur. Mer information kan sändas med e-post (patologiaruokavirasto.fi) till patologiska i Helsingfors.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak
Prov: Helt djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Särskild begäran, såsom djurskyddsärenden, rättspatologisk undersökning, misstanke om förgiftning eller smittsam sjukdom eller om djur med symptom i nervsystemet, ska tydligt anges på remissen. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 månader. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, direkt mikroskopering i händelse av parasiter). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10071 / L23007