Livsmedelsverkets prislista

Akvariefiska (2-3 fiskar)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 68,79
Moms: 16,51
Totalt: 85,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering)
Undersökningsplats Uleåborg, Kuopio, Helsingfors
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919).
Undersökningsremiss: Obduktionsremiss - hobbydjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller dödlighet
Prov: Levande, omedicinerade fiskar med symptom i sitt eget akvarievatten. Om andra provformer ska separat avtalas med forskaren i fisksjukdomar.
Provtal: Kontakta Livsmedelsverket alltid innan du sänder provet. Som prov ska i första hand sändas levande fiskar med symptom i sitt eget akvarievatten. På levande fiskar är det möjligt att fastställa ektoparasiter. Proven ska vara framme så snabbt som möjligt efter provtagningen. Proven kan själv lämnas till Livsmedelsverkets nämnda verksamhetsställen kl. 8-16.15 eller i andra fall avtala med forskaren i fisksjukdomar om leveranssätten. Fiskprover.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10070 / L23006