Livsmedelsverkets prislista

Vuxet pälsdjur (avelsdjur), patologi

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Hägnade pälsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 217,75
Moms: 52,26
Totalt: 270,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Patologisk-anatomisk undersökning (inkl. vid behov bakteriologi, parasitologi (direkt mikroskopering) och virologi)
Undersökningsplats Seinäjoki
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Kirsi Collin 050 378 1938, Sanna Ylä-Autio 050 512 6136.
Undersökningsremiss: Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen eller frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Dödsorsak
Prov: Helt djur.
Provtal: Nedkylning snabbt till nära 0 °C, prov ska sändas för undersökning senast följande vardag. Som prov sänds djur som insjuknat med typiska symptom. Obduktion- och organprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor. Preliminära resultat på obduktionsdagen. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Veterinären genomför en obduktion och beslutar på basis av anamnesen och fynden om fortsatta undersökningar (histologisk, bakteriologisk, parasitologisk, virologisk). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10065 / L23001