Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökningspaket (3-6 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Hägnade pälsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitägg, kvantivativ, McMaster flotation
Undersökningsplats Seinäjoki
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4147, Veterinärer Mirja Raunio-Saarnisto 050 359 1182, Kirsi Collin 050 378 1938.
Undersökningsremiss: Undersökning av sjukdomar hos pälsdjur. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen och frågeställningen.
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller från färsk avföring minst en matsked/djur. Prov från djur som finns i samma bur eller avdelning kan vara samlingsprov. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Parasitprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10063 / L22003