Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökningspaket (6 träckprover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Eimeria-koccidier och parasitägg, McMaster flotation
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Kontoret 029 520 4181, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, Antti Oksanen 044 561 6491.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Kartläggning av parasitläget
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller från färsk avföring minst en matsked/djur. Från avföringshögar som finns på betesmark ska man inte ta prov. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Proven får inte sammanslås. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Av remissen ska framgå åldern och djurart på de djur som ska undersökas. De viktigaste tidpunkterna för provtagning är för tackor på våren efter lamningen innan de släpps ut på bete och för lammen enligt behov under högsommaren och sensommaren. Parasitundersökningar av får. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10062 / L22003