Livsmedelsverkets prislista

Parasitundersökningspaket

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Renar och andra idisslare
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Parasitägg, kvantivativ, McMaster flotation
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Laboratorium 029 530 4917, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, Marja Isomursu 040 512 1248.
Undersökningsremiss: Renprover
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller från färsk avföring minst en matsked/djur. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Sändning: nedkylt senast följande vardag. Förvaring: vid behov över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Prov ska inte tas eller sändas på fredagar. Av remissen ska framgå åldern och djurart på de djur som ska undersökas. Parasitprover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 arbetsdagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10061 / L22003